De juf mag prikken, maar…..

Zoek het addertje onder het gras. Gelukkig is er thuiszorg. Voor op school.

Factsheet-diabeteszorg-in-het-primair-onderwijs_1_

2.2c. Onderwijspersoneel dat niet-beroepsmatig zorgtaken verricht. 

`Als onderwijspersoneel een persoonlijke band met een leerling heeft, ziet de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) dit ook als een privésituatie. Daarom mag onderwijspersoneel soms ook zonder opdracht diabeteszorg in onderwijstijd (op school) uitvoeren. De IGZ beschouwt medicatie en insuline verstrekken aan leerlingen met diabetes door onderwijspersoneel onder de Wet BIG namelijk als niet-beroepsmatig handelen, vergelijkbaar dus met ouders en andere familieleden. Er hoeft in deze situatie niet te worden gehandeld in opdracht van een bevoegde (met vereisten van toezicht en tussenkomst). Dit betekent dat onderwijspersoneel deze handelingen uit mag voeren, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

• De persoon die de handelingen uitvoert, doet dit vrijwillig. Daarnaast zijn de persoon die behandeld wordt (of een wettelijk vertegenwoordiger van die persoon) en degene die de handelingen uitvoert allebei akkoord met de constructie.

• Er is sprake van een persoonlijke band. De leerling en degene die de handelingen uitvoert, hebben een persoonlijke verstandhouding over een langdurige tijdsperiode.

• De uitvoerder van de handelingen is bekwaam (heeft voldoende kennis, ervaring en een positieve houding) om de handelingen uit te voeren.

• Er vindt overleg over deze constructie plaats met de zorgverantwoordelijke van de patiënt, bijvoorbeeld de kinderarts of kinderdiabetesverpleegkundige. In dit overleg worden goede afspraken gemaakt over onder andere scholing en instructie en achtervang bij calamiteiten.

• De handeling mag niet worden uitgevoerd tegen een honorarium.

Iedereen die deze handelingen verricht, is strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk bij verwijtbaar handelen.

De jeugdarts en -verpleegkundigen en jeugdhulp via gemeenten zijn niet de meest geschikte manieren voor de invulling van diabeteszorg op school.

Wereld Diabetes Dag 2015

Vandaag is het Wereld Diabetes Dag. Het doel van Wereld Diabetes Dag is aandacht en begrip te vragen voor diabetes en wordt elk jaar gevierd op 14 november ter gelegenheid van de geboortedag van Frederick Banting die, samen met Charles Best, aan de basis stond van de ontdekking van insuline in 1922. Dankzij deze ontdekking is diabetes geen dodelijke ziekte meer. Mijn dank is onvoorstelbaar groot.

En de ontwikkelingen op dit gebied gaan nog steeds door. Zie dit artikel uit de bijlage ‘Diabetes’ in de Metro  vrijdag 13 november 2015:

Mensen met diabetes type 1 spuiten dagelijks insuline. Een andere oplossing zou zijn om nieuwe, gezonde cellen te transplanteren. Maar daar zijn miljoenencellen voor nodig, en die zijn er niet. Het lukte professor Doug Melton van de Harvard University onlangs om vanuit menselijke embryonale stamcellen honderden miljoenen cellen te ontwikkelen. Deze nieuwe cellen zorgden voor een stabiele bloedsuiker bij muizen met diabetes.Deze doorbraak brengt genezing dichterbij. De onderzoekers verwachten dat ze de nieuwe cellen over 2 tot 3 jaar gaan testen in mensen. Het is een uitdaging te zorgen dat er een soort ‘verpakking’ om de cellen komt, zodat de nieuwe cellen niet worden aangevallen door het afweersysteem. In Nederland sluit het onderzoek van professor Eelco de Koning van het LUMC hierop aan; hij onderzoekt de ontwikkeling van zo’n verpakking.

Glucagon via een neusspray

In de herfstvakantie heeft Thomas bij mij, zijn oma, gelogeerd. Heel gezellig natuurlijk. Maar ondanks mijn betrokkenheid bij de DM van Thomas maakt het me nog steeds een beetje nerveus als zijn moeder niet in de buurt is. Prompt bleek zijn BG te  hoog, de MIO moest worden vernieuwd. Het verwisselen ging goed en had resultaat. Pffff.

Ik heb ook glucagon in huis, voor het geval dat… Ik mag er niet aan denken dat ik dat moet toepassen. Gelukkig is dat nog niet gebeurd. (Afkloppen maar) Ben heel blij met onderstaand bericht over de ontwikkeling van een neusspray. Klinkt veel minder dramatisch. Soms wil ik de tijd vertragen, als ik ervaar hoe snel kleine jongetjes groot worden, maar vaak wil ik de tijd versnellen als ik berichten lees over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van DM. Gentherapie, kunstmatige alvleesklier, en nu dus deze spray. Het  is nog allemaal toekomstmuziek, maar de toekomst komt naar je toe, toch?

Een injectie met glucagon is soms nodig om iemand met diabetes uit een ernstige hypo te halen. Met een nieuw ontwikkelde neusspray kan glucagon sneller, veiliger en betrouwbaarder worden toegediend. 

Bij een ernstige hypo kan iemand met diabetes bewusteloos raken, dus bij een gevaarlijk lage bloedsuikerspiegel. Dan moet iemand anders een injectie geven met glucagon, om de hypo snel op te heffen. Veel mensen met diabetes type 1 hebben een speciale glucagon-injectiekit bij zich voor noodgevallen. Maar in de stress kan het voor omstanders lastig zijn om eerst glucagonpoeder te vermengen met een oplosmiddel, dit op te zuigen met een spuit en dit vervolgens te injecteren.

NeussprayOnderzoekers ontwikkelden een andere methode om glucagon toe te dienen: via een neusspray. Die werkt, dat is al bewezen. Maar nu vergeleken ze in een test hoe mensen omgingen met de spray en de injectiekit. Met of zonder instructie vooraf. Belangrijk daarbij was snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Het resultaat was spectaculair: 94% van de testpersonen gaf met de neusspray een correcte dosis, in gemiddeld 16 seconden. Slechts 13% van de mensen lukte dat met de injectiekit, waar ze bovendien zeker 2 minuten over deden. Bij de injectie bleek zelfs in de helft van de gevallen helemaal geen glucagon te zijn toegediend, door onjuist gebruik van de kit.

De verwachting is dat fabrikant Lilly het product in 2016 voor goedkeuring aanbiedt aan de Amerikaanse autoriteit voor geneesmiddelen FDA. Dat zou betekenen dat het in 2017 op de markt komt.’

bron: Diabetes Fonds